ยินดีต้องรับเข้าสู้เว็บบล็อก ฟาตีฮาฮา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัวนางสาว     ฟาตีฮา   บื่อราเฮง
ชื่อเล่น    อะห์
รายวิชา    เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู (PC  9203)
อาจารย์   สุจิตตรา  จันทร์ลอย
ภูมิลาเนาเจ้าของblog     นราธิวาส
ทัศนคติ   ทุกปัญหาที่เจอคือบทเรียนที่ดี
ความสามารถผิดเศษ  จัดดอกไม้
อีเมล์  fatiha012634@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น